• EN
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
 • Bahasa

ประกาศเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล (“DPL”)

กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

ประกาศเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล (“DPL”)

 1. บริษัท BYFX GLOBAL จำกัด (“BYFX GLOBAL”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องและรักษาความเป็นส่วนตัว ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล เป็นความรับผิดชอบของพนักงานของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน DPL ซึ่งเราได้ระบุไว้ด้านล่าง ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมจากคุณ และวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 2. โดยมีความจำเป็นที่คุณต้องจัดเตรียมที่อยู่อีเมลของคุณให้กับ BYFX GLOBAL ในการเชื่อมต่อกับบริการการแจ้งเตือนที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของเรา และปฏิบัติตามกฎหมายแนวทางหรือคำขอใดๆที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นๆ
 3. การไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ BYFX GLOBAL อาจส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการการแจ้งเตือนกับคุณหรือปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นๆ
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมและ/หรือมีไว้ รวมถึงข้อมูลที่คุณให้กับเราในรูปแบบอื่น เช่น รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณข้อมูลการติดต่อ และบันทึกการสื่อสาร เช่น การสอบถามของคุณและการตอบกลับของเรา
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย BYFX GLOBAL (ไม่ว่าจะให้โดยคุณหรือบุคคลอื่น) อาจถูกใช้โดย BYFX GLOBAL เพื่อให้บริการแจ้งเตือนกับคุณ
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมโดย BYFX GLOBAL ที่เกี่ยวข้องกับคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ แต่ BYFX GLOBAL อาจให้ข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าจากคุณหรือบุคคลอื่น) แก่บุคคลหรือองค์กรต่อไปนี้ภายในหรือภายนอกเกาะเคย์แมนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 ด้านบน:
  • บริษัทaffiliateในเครือใดๆของ BYFX GLOBAL
  • กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของ BYFX GLOBAL หรือบริษัทaffiliateในเครือของ BYFX GLOBAL ก็ต่อเมื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของตน
  • ตัวแทนผู้ รับเหมา หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามใดๆที่ให้บริการด้านการดูแลระบบโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์หรือบริการอื่น ๆ แก่ BYFX GLOBAL หรือบริษัท affiliate ในเครือ
  • ที่ปรึกษามืออาชีพ บริษัทประกันภัยหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของ BYFX GLOBAL หรือ บริษัทaffiliateในเครือ
  • บุคคลที่สามใดๆที่คุณมีหรือเสนอให้มีการติดต่อ
  • บุคคลใดก็ตามที่ BYFX GLOBAL ถ่ายโอนมอบหมายหรือเสนอให้โอนหรือมอบหมายผลประโยชน์และ/หรือภาระผูกพันในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีหรือบริการใดๆที่ให้กับคุณ
  • บุคคลใดๆที่ BYFX GLOBAL ต้องการโดยกฎหมายข้อบังคับคำสั่งศาลหรือคำขอจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆในการให้ข้อมูลดังกล่าว
 7. คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณและสามารถเข้าถึงได้โดยเว็บไซต์ของเรา BYFX GLOBAL อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อวิเคราะห์จำนวนผู้ใช้ รูปแบบการใช้งานทั่วไป และรูปแบบการใช้งานส่วนตัวของคุณและปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ นอกจากนี้ BYFX GLOBAL อาจตั้งค่าและเข้าถึงคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณและเพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทำให้เราสามารถมอบคุณสมบัติที่มีประโยชน์ให้คุณเพื่อปรับแต่งเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เหมาะกับความสนใจของคุณและจัดทำสื่อส่งเสริมการขายหรือการตลาดทางตรงตามรูปแบบการใช้งานของคุณ คุณอาจเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ได้ แต่คุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์และฟีเจอร์ของเราได้อย่างเต็มที่ หากคุณยอมรับคุกกี้แสดงว่าคุณรับทราบและตกลงว่าข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวมจัดเก็บเข้าถึงและใช้งานตามที่ระบุไว้ดังข้างต้น
 8. BYFX GLOBAL อาจจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเกาะเคย์แมนเป็นครั้งคราวตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในย่อหน้า 5 ของประกาศนี้รวมถึงการประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูล
 9. คุณมีสิทธิ์ตามข้อกำหนดของ DPL เพื่อ:
  • ตรวจสอบหรือสอบถามว่า BYFX GLOBAL เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณหรือไม่;
  • ร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่จัดทำโดย BYFX GLOBAL ภายในเวลาอันสมควรในลักษณะที่สมเหตุสมผลและในรูปแบบที่เข้าใจได้;
  • ร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งไม่ถูกต้อง;
  • ตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติของ BYFX GLOBAL เกี่ยวกับข้อมูลและรับทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดย BYFX GLOBAL; และ
 10. BYFX GLOBAL อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามคำขอการเข้าถึงข้อมูล
 11. คุณสามารถส่งคำขอใดๆเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติและประเภทของข้อมูลที่จัดขึ้นโดย BYFX GLOBAL หรือการใช้สิทธิ “ยกเลิก” สิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลที่บริษัท BYFX GLOBAL จำกัด ที่ชั้น 4 Harbour Place, 103 South Church Street, P.0 Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands หรือทางอีเมลที่ cs@byfx.com
 12. ไม่มีสิ่งใดในประกาศนี้ที่จะจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าภายใต้ DPL

ไลฟ์แชท
Zalo
Whatsapp
Skype
Telegram
ติดต่อเรา
เปิดบัญชี