• EN
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • Bahasa

Tiền của bạn, An toàn hơn khi đặt tại Qũy ủy thác giám sát

Tiền của bạn,
An toàn hơn khi đặt tại Qũy ủy thác giám sát


Tiền của bạn,
An toàn hơn khi đặt tại Qũy ủy thác giám sát
Trở thành khách hàng của BYFX Global – Bảo vệ tài sản của khách hàng và không có hạn mức tối đa về vốn
Tải xuống báo cáo bất kỳ lúc nào

Lợi ích của quỹ tín thác

6994
Hệ thống ủy thác quy mô với hơn 100 năm trau dồi kinh nghiệm

  • Trong thế kỷ vừa qua, thị trường tín thác tại Nhật Bản đã trở nên hoàn thiện và hỗ trợ đầy đủ các tính năng cần thiết. Luật tín thác của Nhật Bản cho phép bảo toàn tài sản của tất cả các bên tham gia giao dịch ngoại hối trong khuôn khổ của hệ thống tín thác. Ngân sách của bạn sẽ được bảo vệ bởi hệ thống ký quỹ ngay khi bạn nạp tiền với BYFX Global.
  • Ngân sách của khách hàng sẽ được bảo toàn với FX Clearing Trust. FX Clearing Trust là công ty con của Tập đoàn SBI là công ty tín thác quản lý đã được đăng ký (Tại Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản JCN 4010401113115) và cũng là thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp tín thác Nhật Bản. BYFX Global đã chọn FX Clearing Trust là bên thứ ba độc lập để giám sát tài sản của khách hàng.

Đảm bảo trung lập với bên kiểm toán thứ ba

  • Quỹ của khách hàng được lưu ký tại Tài khoản Tín thác Nhật Bản, được kiểm toán hàng tháng bởi cơ quan kiểm toán độc lập.
  • BYFX Global sẽ lưu ký và tín thác quỹ của khách hàng tại FX Clearing Trust theo tỷ lệ 1:1.

Finances Saveing Economy concept. Female accountant or banker use calculator.
computer_20190819_en2
Giám sát quỹ của khách hàng, xem báo cáo kiểm toán chính thức bất cứ lúc nào

Bạn có thể xem báo cáo kiểm toán bởi bên kiểm toán chuyên nghiệp thứ ba vào bất kỳ lúc nào tại cổng thông tin khách hàng và tìm hiểm thêm về tình trạng quỹ khách hàng được tín thac tại các ngân hàng giám sát Nhật bản.

Kiểm toán chuyên nghiệp sẽ kiểm tra việc đối soát giữa số dư tại Ngân hàng giám sát Nhật Bản và nợ phải trả tài khoản khách hàng từ BYFX Global trong ngày giao dịch cuối của mỗi tháng. Tính đên tháng 6/2019, kết quả cho thấy số dư ngân hàng đủ để thanh toán nghĩa vụ nợ khách hàng trong kỳ đánh giá (kiểm tra kết quả cập nhật nhất trên cổng thông tin khách hàng). Điều này có nghĩa là tiền của bạn được bảo vệ trong tài khoản ngân hàng giám sát và sẽ không có giới hạn lớn nhất cho lượng vốn của bạn.

Để xem báo cáo kiểm toán hàng tháng, vui lòng đăng nhập cổng thông tin khách hàng tại đây.

Truy cập cổng thông tin khách hàng, tải báo cáo kiểm toán tháng này

(Chỉ dành cho khách hàng hiện tại). Nếu bạn chưa mở tài khoản,vui lòng nhấn vào đây

An toàn vốn khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi

CẦN TRỢ GIÚP?

Live chat
Facebook Chat
Zalo
Whatsapp
+84 903061660
Skype
Telegram
Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG NHẬP