• EN
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
 • Bahasa

Luật bảo vệ dữ liệu

DATA PROTECTION LAW

Thông báo liên quan đến Luật Bảo vệ Dữ liệu (“DPL”)

 1. Công ty TNHH BYFX GLOBAL (“BYFX GLOBAL”) cam kết bảo vệ tính riêng tư, bảo mật và an ninh thông tin cá nhân. Tất cả nhân viên tại công ty chúng tôi đều có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ Dữ liệu. Dưới đây chúng tôi đưa ra các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ khách hàng và cách chúng tôi xử lý những thông tin này. Khách hàng cần cung cấp cho BYFX GLOBAL địa chỉ email liên quan đến dịch vụ thông báo trên website của chúng tôi và tuân thủ pháp luật, hướng dẫn hay yêu cầu của các cơ quan chức năng hoặc các cơ quan khác có thẩm quyền.
 2. Trường hợp khách hàng không cung cấp các dữ liệu này cho BYFX GLOBAL, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ thông báo cho khách hàng hay tuân thủ pháp luật, hướng dẫn hay yêu cầu của các cơ quan pháp lý hay các cơ quan khác.
 3. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và/hay nắm giữ bao gồm các thông tin mà khách hàng cung cấp như thông tin cá nhân chi tiết, thông tin liên lạc và các thông tin trao đổi qua lại như truy vấn của khách hàng và phản hồi của chúng tôi.
 4. The personal information that we collect and/or hold includes information that you provide to us in forms such as your personal details, contact information and communication records such as your inquiries and our responses.
 5. Các thông tin cá nhân mà BYFX GLOBAL thu thập được (dù là do khách hàng hay người khác cung cấp) sẽ được BYFX GLOBAL sử dụng để cung cấp dịch vụ thông báo cho khách hàng.
 6. Thông tin liên quan đến khách hàng do BYFX GLOBAL thu thập sẽ được bảo mật, tuy nhiên, BYFX GLOBAL có thể cung cấp các thông tin này (cho dù do khách hàng hay người khác cung cấp) cho các bên dưới đây, nằm trong hay bên ngoài lãnh thổ Quần đảo Cayman, cho các mục đích được nêu ở mục 5 phía trên:
  • Bất kỳ công ty liên kết nào của BYFX GLOBAL;
  • Bất kỳ giám đốc, nhân viên của BYFX GLOBAL hay công ty liên kết của BYFX GLOBAL khi thực hiện các hoạt động kinh doanh tương ứng;
  • Bất kỳ đại lý, nhà thầu hay nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp các dịch vụ hành chính, viễn thông, máy tính hay các dịch vụ khác cho BYFX GLOBAL và các công ty liên kết của công ty này;
  • Bất kỳ tư vấn chuyên nghiệp, công ty bảo hiểm hay công ty kiểm toán của BYFX GLOBAL và các công ty liên kết của công ty này;
  • Bất kỳ bên thứ ba nào mà khách hàng có hay đề xuất thiết lập quan hệ kinh doanh;
  • Bất kỳ người nào mà BYFX chuyển giao, nhượng lại hay đề xuất chuyển giao, nhượng lại lợi ích và/hoặc nghĩa vụ theo tài khoản hay các dịch vụ cung cấp cho khách hàng;
  • Bất kỳ người nào mà BYFX được pháp luật, quy định, lệnh của tòa án hay bất cứ đề nghị nào từ cơ quan chính phủ hay cơ quan pháp lý yêu cầu cung cấp dữ liệu này.
 7. Cookie là các tập tin nhỏ được lưu trong máy tính của bạn mà website của chúng tôi có thể truy cập. BYFX GLOBAL có thể sử dụng cookie để theo dõi việc bạn ghé thăm website để phân tích số lượng người ghé thăm trang, mô hình sử dụng chung và mô hình sử dụng của cá nhân bạn nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngoài ra, BYFX GLOBAL có thể cài đặt và truy cập cookie trên máy tính của bạn để có thể nhận diện thiết bị và thu thập thông tin về việc bạn sử dụng website, để chúng tôi có thể cung cấp nhiều tính năng hữu dụng hơn, tùy chỉnh website để phù hợp với mong muốn của khách hàng và khi được cho phép, cung cấp các thông tin quảng cáo hay tiếp thị trực tiếp dựa trên mô hình sử dụng của bạn. Bạn có thể lựa chọn không dùng cookie, tuy nhiên, nếu như vậy bạn sẽ không thể sử dụng website của chúng tôi và các tính năng một cách đầy đủ. Nếu bạn chấp nhận dùng cookie, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng thông tin của bạn đang được thu thập, lưu trữ và sử dụng như đã đề cập ở trên.
 8. BYFX GLOBAL, tùy vào thời điểm nhất đinh, có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài Quần đảo Cayman cho các mục đích nêu ở điểm 5 của thông báo này bao gồm xử lý và lưu trữ dữ liệu.
 9. Theo điều khoản của Luật Bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền:
  • kiểm tra hay truy vấn về việc BYFX GLOBAL có nắm giữ thông tin cá nhân của bạn hay không;
  • yêu cầu truy cập các thông tin cá nhân do BYFX GLOBAL nắm giữ trong thời gian phù hợp, đúng mục đích và dưới hình thức dễ hiểu;
  • yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân chưa chính xác;
  • hiểu rõ quy định và thông lệ của BYFX GLOBAL liên quan đến dữ liệu và biết các loại dữ liệu cá nhân mà BYFX GLOBAL nắm giữ;
 10. BYFX GLOBAL có thể đưa ra mức phí phù hợp đối với việc xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu.
 11. Bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân hay tiếp cận các thông tin liên quan đến chính sách và thông lệ của BYFX GLOBAL và các loại thông tin mà BYFX GLOBAL nắm giữ hoặc thực hiện quyền “từ chối” tới nhân viên phụ trách về tuân thủ tại công ty BYFX GLOBAL, tầng 4, tòa Harbour Place, 103 đường South Church, P.0. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Quần đảo Cayman hoặc qua email cs@byfx.com
 12. Thông báo này không giới hạn quyền của khách hàng theo luật bảo vệ dữ liệu.

Live chat
Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG NHẬP