• EN
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • Bahasa

Trung tâm trợ giúp

Frequently Asked Questions Icon

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp > Biểu phí

Nếu tôi đang có một vị thể mở nhưng không đăng nhập trong 3 tháng, tôi có bị thu phí duy trì tài khoản không hoạt động không?

Không, tài khoản không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào sẽ bị thu phí duy trì tài khoản. Các vị thế đang mở sẽ không được đóng lại để có thể miễn trừ thu phí duy trì tài khoản.
Live chat
Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG NHẬP