• EN
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • Bahasa

Trung tâm trợ giúp

Frequently Asked Questions Icon

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp > Mở tài khoản

Trong quá trình mở tài khoản, BYFX Global yêu cầu tôi đồng ý chia sẻ thông tin thuế, tại sao tôi phải chấp thuận mẫu CRS và mẫu này sẽ có hiệu lực trong bao lâu?

Theo yêu cầu của Luật quản lý thông tin thuế vụ, các quy định và hướng dẫn ban hành căn cứ vào luật này và các hiệp ước và hiệp định liên chính phủ mà Quần đảo Cayman ký kết liên quan đến việc trao đổi tự động các thông tin liên quan đến thuế vụ (viết tắt là “AEOI”), BYFX Global phải xác định và báo cáo các tài khoản tài chính của người cư trú có đóng thuế tại các khu vực phải báo cáo. Các thông tin cần thiết phải được thu thập và trao đổi hằng năm.

Live chat
Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG NHẬP