• EN
 • Tiếng Việt
 • ภาษาไทย
 • Bahasa

Cuộc thi Giao dịch Trực tiếp 2020

banner_slogan_vn_v2
Thời gian dự thi: từ ngày 2 tháng 3 năm 2020 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020
banner_msg_mobile_vn
Contest period: 2nd March 2020 to 29th May 2020

Cuộc thi chỉ phù hợp cho các giao dịch thủ công.

Bạn có phải là người sẽ làm mọi thứ để trở thành nhà giao dịch hàng đầu?

Hãy cùng tìm hiểu. Tham gia cuộc thi giao dịch hàng tháng của chúng tôi để có cơ hội giành chiến thắng và đứng đầu trong số những người chơi!

Thông báo: Nhằm dịp ăn mừng lễ 30/4 và quốc tế Lao Động 1/5 năm 2020, hoạt động cập nhật hàng ngày của cuộc thi sẽ được tạm ngưng lại. Giải thưởng cho tháng 4 sẽ được công bố từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 2020.

Xếp hạng Hàng đầu │ Tháng 5 │ Tháng 4Tháng 3

Nhà Giao Dịch Tích Cực Nhất Trong Tháng (Đã hoàn thành)
Xếp hạng/Khu vực
SỐ TÀI KHOẢN
Khối lượng giao dịch (USD)
Giải thưởng, USD
#1
8xxxx3480 135.9 3000
#2
8xxxx2591 119.36 2000
#3
8xxxx4331 106.51 1000
#4
8xxxx6197 97.66 600
#5
8xxxx9796 82.61 600
#6
8xxxx2845 80.6 600
#7
8xxxx0783 79.34 300
#8
8xxxx8779 70.65 300
#9
8xxxx2591 65.58 300
#10
8xxxx0639 60.9 300
Cho xem nhiều hơn
Nhà Giao Dịch Có Lợi Nhuận Cao Nhất Trong Tháng (Đã hoàn thành)
Xếp hạng/ Khu vực SỐ TÀI KHOẢN
Lợi nhuận thực hiện(USD)
Giải thưởng, USD
#1
8xxxx2555 9269.15 3000
#2
8xxxx7974 8519.6 2000
#3
8xxxx9092 8361.55 1000
#4
8xxxx9679 8018.61 600
#5
8xxxx4102 7514.03 600
#6
8xxxx0196 7049.6 600
#7
8xxxx1873 6998.37 300
#8
8xxxx6521 6432.97 300
#9
8xxxx3857 5810.49 300
#10
8xxxx8372 5407.3 300
Cho xem nhiều hơn
Nhà Giao Dịch Tích Cực Nhất Trong Tháng (Đã hoàn thành)
Xếp hạng/
Khu vực
SỐ TÀI KHOẢN
Khối lượng giao dịch (USD)
Giải thưởng, USD
#1
8xxxx3480 131.6 3000
#2
8xxxx2591 119.36 2000
#3
8xxxx4331 106.51 1000
#4
8xxxx6197 95.33 600
#5
8xxxx9796 82.61 600
#6
8xxxx2845 80.6 600
#7
8xxxx0783 79.34 300
#8
8xxxx8779 70.65 300
#9
8xxxx2591 65.58 300
#10
8xxxx0639 60.9 300
Cho xem nhiều hơn
Nhà Giao Dịch Có Lợi Nhuận Cao Nhất Trong Tháng (Đã hoàn thành)
Xếp hạng/
Khu vực
SỐ TÀI KHOẢN
Lợi nhuận thực hiện(USD)
Giải thưởng, USD
#1
8xxxx2555 9269.15 3000
#2
8xxxx7974 8519.6 2000
#3
8xxxx9092 8361.55 1000
#4
8xxxx9679 8018.61 600
#5
8xxxx4102 7514.03 600
#6
8xxxx0196 7049.6 600
#7
8xxxx1873 6998.37 300
#8
8xxxx6521 6432.97 300
#9
8xxxx3857 5810.49 300
#10
8xxxx8372 5407.3 300
Cho xem nhiều hơn
Xếp hạng và giải thưởng được hiển thị trong Tháng Giao Dịch được cập hàng ngày (trừ các ngày cuối tuần), phân phối giải thưởng cuối cùng sẽ được công bố trong tuần đầu tiên sau ngày cuối cùng của mỗi Tháng Giao Dịch. BYFX Global bảo lưu quyền tuyệt đối để sửa đổi và/hoặc quyết định người chiến thắng cuộc thi của mỗi Tháng Giao Dịch mà không cần cung cấp lý do.

Xếp hạng Hàng đầu │ Tháng 5 │ Tháng 4 │ Tháng 3

Nhà Giao Dịch Tích Cực Nhất Trong Tháng (Đã hoàn thành)
Xếp hạng/Khu vực
SỐ TÀI KHOẢN
Khối lượng giao dịch (USD)
Giải thưởng, USD
#1
8xxxx0040 162.17 3000
#2
8xxxx4340 153.2 2000
#3
8xxxx4933 142.33 1000
#4
8xxxx9467 138.48 600
#5
8xxxx2845 113.72 600
#6
8xxxx0783 107.18 600
#7
8xxxx9796 91.6 300
#8
8xxxx0639 70.9 300
#9
8xxxx2968 59.71 300
#10
8xxxx1088 47.46 300
Cho xem nhiều hơn
Nhà Giao Dịch Có Lợi Nhuận Cao Nhất Trong Tháng (Đã hoàn thành)
Xếp hạng/ Khu vực SỐ TÀI KHOẢN
Lợi nhuận thực hiện(USD)
Giải thưởng, USD
#1
8xxxx8372 5538.9 3000
#2
8xxxx3857 5200.72 2000
#3
8xxxx8457 4947.3 1000
#4
8xxxx9092 4703.57 600
#5
8xxxx9679 4317.49 600
#6
8xxxx4102 3891.34 600
#7
8xxxx0196 3517.9 300
#8
8xxxx1873 3237.57 300
#9
8xxxx2555 2970.9 300
#10
8xxxx7974 2175.4 300
Cho xem nhiều hơn
Nhà Giao Dịch Tích Cực Nhất Trong Tháng (Đã hoàn thành)
Xếp hạng/
Khu vực
SỐ TÀI KHOẢN
Khối lượng giao dịch (USD)
Giải thưởng, USD
#1
8xxxx0040 162.17 3000
#2
8xxxx4340 153.2 2000
#3
8xxxx4933 142.33 1000
#4
8xxxx9467 138.48 600
#5
8xxxx2845 113.72 600
#6
8xxxx0783 107.18 600
#7
8xxxx9796 91.6 300
#8
8xxxx0639 70.9 300
#9
8xxxx2968 59.71 300
#10
8xxxx1088 47.46 300
Cho xem nhiều hơn
Nhà Giao Dịch Có Lợi Nhuận Cao Nhất Trong Tháng (Đã hoàn thành)
Xếp hạng/
Khu vực
SỐ TÀI KHOẢN
Lợi nhuận thực hiện(USD)
Giải thưởng, USD
#1
8xxxx8372 5538.9 3000
#2
8xxxx3857 5200.72 2000
#3
8xxxx8457 4947.3 1000
#4
8xxxx9092 4703.57 600
#5
8xxxx9679 4317.49 600
#6
8xxxx4102 3891.34 600
#7
8xxxx0196 3517.9 300
#8
8xxxx1873 3237.57 300
#9
8xxxx2555 2970.9 300
#10
8xxxx7974 2175.4 300
Cho xem nhiều hơn
Xếp hạng và giải thưởng được hiển thị trong Tháng Giao Dịch được cập hàng ngày (trừ các ngày cuối tuần), phân phối giải thưởng cuối cùng sẽ được công bố trong tuần đầu tiên sau ngày cuối cùng của mỗi Tháng Giao Dịch. BYFX Global bảo lưu quyền tuyệt đối để sửa đổi và/hoặc quyết định người chiến thắng cuộc thi của mỗi Tháng Giao Dịch mà không cần cung cấp lý do.

Xếp hạng Hàng đầu │ Tháng 5 │ Tháng 4 │ Tháng 3

Nhà Giao Dịch Tích Cực Nhất Trong Tháng (Đã hoàn thành)
Xếp hạng/Khu vực
SỐ TÀI KHOẢN
Khối lượng giao dịch (USD)
Giải thưởng, USD
#1
8xxxx6197 105.24 3000
#2
8xxxx9918 102.49 2000
#3
8xxxx0319 97.35 1000
#4
8xxxx8779 89.77 600
#5
8xxxx6420 80.31 600
#6
8xxxx4147 75.39 600
#7
8xxxx3480 66.58 300
#8
8xxxx9796 59.44 300
#9
8xxxx2968 49.86 300
#10
8xxxx2845 42.63 300
Cho xem nhiều hơn
Nhà Giao Dịch Có Lợi Nhuận Cao Nhất Trong Tháng(Đã hoàn thành)
Xếp hạng/ Khu vực SỐ TÀI KHOẢN
Lợi nhuận thực hiện(USD)
Giải thưởng, USD
#1
8xxxx2694 4595.35 3000
#2
8xxxx6620 4132.26 2000
#3
8xxxx4720 3688.49 1000
#4
8xxxx2045 3216.29 600
#5
8xxxx4090 3020.37 600
#6
8xxxx3578 2904.38 600
#7
8xxxx0849 2877.97 300
#8
8xxxx8372 2500.34 300
#9
8xxxx0196 2162.59 300
#10
8xxxx3857 2069.47 300
Cho xem nhiều hơn
Nhà Giao Dịch Tích Cực Nhất Trong Tháng(Đã hoàn thành)
Xếp hạng/
Khu vực
SỐ TÀI KHOẢN
Khối lượng giao dịch (USD)
Giải thưởng, USD
#1
8xxxx6197 105.24 3000
#2
8xxxx9918 102.49 2000
#3
8xxxx0319 97.35 1000
#4
8xxxx8779 89.77 600
#5
8xxxx6420 80.31 600
#6
8xxxx4147 75.39 600
#7
8xxxx3480 66.58 300
#8
8xxxx9796 59.44 300
#9
8xxxx2968 49.86 300
#10
8xxxx2845 42.63 300
Cho xem nhiều hơn
Nhà Giao Dịch Có Lợi Nhuận Cao Nhất Trong Tháng(Đã hoàn thành)
Xếp hạng/
Khu vực
SỐ TÀI KHOẢN
Lợi nhuận thực hiện(USD)
Giải thưởng, USD
#1
8xxxx2694 4595.35 3000
#2
8xxxx6620 4132.26 2000
#3
8xxxx4720 3688.49 1000
#4
8xxxx2045 3216.29 600
#5
8xxxx4090 3020.37 600
#6
8xxxx3578 2904.38 600
#7
8xxxx0849 2877.97 300
#8
8xxxx8372 2500.34 300
#9
8xxxx0196 2162.59 300
#10
8xxxx3857 2069.47 300
Cho xem nhiều hơn
Xếp hạng và giải thưởng được hiển thị trong Tháng Giao Dịch được cập hàng ngày (trừ các ngày cuối tuần), phân phối giải thưởng cuối cùng sẽ được công bố trong tuần đầu tiên sau ngày cuối cùng của mỗi Tháng Giao Dịch. BYFX Global bảo lưu quyền tuyệt đối để sửa đổi và/hoặc quyết định người chiến thắng cuộc thi của mỗi Tháng Giao Dịch mà không cần cung cấp lý do.

Hai hạng mục giải thưởng cho người chiến thắng

prize_list_v2_vn

Compete for the winner
of two categories

prize_list_m3_v2_vn

Điểm nổi bật của Cuộc thi

 • Nhà giao dịch tích cực nhất và nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất, chia sẻ giải thưởng $10.000 cho mỗi loại mỗi tháng
 • Nhiều nhà giao dịch có thể tham gia: tối đa 20 vị trí trong mỗi loại để bạn có cơ hội đứng đầu
 • Cuộc thi hàng tháng và kéo dài trong vòng ba tháng: cho phép các nhà giao dịch có đủ thời gian để chuẩn bị và giành chiến thắng trong cuộc thi
 • Không cần đăng ký cho cuộc thi: các nhà giao dịch sử dụng tài khoản tiêu chuẩn và gửi tiền tối thiểu hoặc đáp ứng yêu cầu số dư tối thiểu $500 trong vòng 10 ngày giao dịch đầu tiên của tháng sẽ được đăng ký tự động vào cuộc thi, không cần đăng ký thêm

 • Các quy tắc đơn giản: doanh thu giao dịch hàng đầu (kỳ hạn) và lợi nhuận giao dịch hàng đầu sẽ được thưởng
 • Đòn bẩy tối đa 500: 1 trên FX
 • Được giới thiệu bởi một nhà môi giới có kinh nghiệm từ Nhật Bản, một trong những thị trường ngoại hối lớn nhất trên toàn cầu
 • Đội ngũ hỗ trợ khách hàng tận tâm giàu kinh nghiệm

Điểm nổi bật của Cuộc thi

 • Nhà giao dịch tích cực nhất và nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất, chia sẻ giải thưởng $10.000 cho mỗi loại mỗi tháng
 • Nhiều nhà giao dịch có thể tham gia: tối đa 20 vị trí trong mỗi loại để bạn có cơ hội đứng đầu
 • Cuộc thi hàng tháng và kéo dài trong vòng ba tháng: cho phép các nhà giao dịch có đủ thời gian để chuẩn bị và giành chiến thắng trong cuộc thi
 • Không cần đăng ký cho cuộc thi: các nhà giao dịch sử dụng tài khoản tiêu chuẩn và gửi tiền tối thiểu hoặc đáp ứng yêu cầu số dư tối thiểu $500 trong vòng 10 ngày giao dịch đầu tiên của tháng sẽ được đăng ký tự động vào cuộc thi, không cần đăng ký thêm
 • Các quy tắc đơn giản: doanh thu giao dịch hàng đầu (kỳ hạn) và lợi nhuận giao dịch hàng đầu sẽ được thưởng
 • Đòn bẩy tối đa 500: 1 trên FX
 • Được giới thiệu bởi một nhà môi giới có kinh nghiệm từ Nhật Bản, một trong những thị trường ngoại hối lớn nhất trên toàn cầu
 • Đội ngũ hỗ trợ khách hàng tận tâm giàu kinh nghiệm

Tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường là một chỉ số cho thấy tỷ lệ phần trăm các nhà giao dịch toàn cầu của BYFX đi dài và ngắn cho các sản phẩm giao dịch chính. Nó có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo để xác định vị trí của bạn trên các sản phẩm giao dịch khác nhau.

SYMBOL
LONGSHORT
XAUUSD
DOWUSD
EURUSD
GBPJPY
SYMBOL
LONGSHORT
USDJPY
BRTUSD
GBPUSD
WTIUSD

Tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường là một chỉ số cho thấy tỷ lệ phần trăm các nhà giao dịch toàn cầu của BYFX đi dài và ngắn cho các sản phẩm giao dịch chính. Nó có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo để xác định vị trí của bạn trên các sản phẩm giao dịch khác nhau.

SYMBOL
LONGSHORT
XAUUSD
DOWUSD
EURUSD
GBPJPY
USDJPY
BRTUSD
GBPUSD
WTIUSD

Nội quy Cuộc thi

Thời gian Cuộc thi:

Cuộc thi giao dịch toàn cầu BYFX bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 năm 2020 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020 (Cuộc thi Giao dịch Trực tuyến). Có ba cuộc thi giao dịch trong suốt thời gian thi. Thời lượng của mỗi cuộc thi là một tháng giao dịch (được xác định sau đây). Tháng giao dịch bắt đầu lúc 07:05 thứ Hai (GMT + 8) (Mùa đông, hoặc 06:05 Mùa hè) vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng và kết thúc lúc 05:30 thứ Bảy (GMT + 8) (Mùa đông hoặc 04:30 Mùa hè) vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng (“Tháng Giao Dịch”).

Thời gian biểu:

Thời gian của Cuộc thi Giao dịch Thời hạn đăng ký1 
Cuộc thi 1: 2 tháng Ba – 31 tháng Ba năm 2020 13 tháng Ba năm 2020
Cuộc thi 2: 1 tháng Tư – 30 tháng Tư năm 2020 14 tháng Tư năm 2020
Cuộc thi cuối cùng: 1 tháng Năm – 29 tháng Năm 2020 14 tháng Năm năm 2020

1 Hạn chót đăng ký đề cập đến thời hạn thực hiện gửi tiền ban đầu hoặc đáp ứng yêu cầu số dư tối thiểu cho đầu Tháng Giao Dịch (10 ngày giao dịch đầu tiên của Tháng); Nếu bạn muốn tham gia Cuộc thi Giao dịch, vui lòng ký gửi thêm tiền để đáp ứng yêu cầu tiền gửi tối thiểu vào hoặc trước ngày này.

Người đủ điều kiện tham gia Cuộc thi:

Cuộc thi Giao dịch dành cho tất cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại. Người tham gia Cuộc thi đủ điều kiện nên tham gia cuộc thi với tài khoản tiêu chuẩn và ký gửi tối thiểu $500 USD. Người tham gia sở hữu tài khoản không có trao đổi hoặc nhận bất kỳ loại tiền thưởng nào vào hoặc trước ngày đầu tiên của Cuộc thi Giao dịch không đủ điều kiện để tham gia. Tuy nhiên, nếu người tham gia muốn tham gia cuộc thi, anh ấy/cô ấy có thể thông báo cho nhóm BYFX CS (cs@byfx.com) để xóa tất cả các phần thưởng nhận được và/hoặc thay đổi thành tài khoản tiêu chuẩn để đủ điều kiện là Người tham gia đủ điều kiện.

Mỗi người tham gia đủ điều kiện có thể nhận được giải thưởng tối đa 3 lần trong thời gian cuộc thi 3 tháng và tối đa một hạng mục phần thưởng (Nhà giao dịch tích cực nhất hoặc Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất trong tháng) mỗi tháng. Số tiền thưởng cao hơn sẽ được tính và ghi có vào tài khoản MT4 của khách hàng.

Ví dụ: Khách hàng A xếp thứ 6 trong danh mục Nhà giao dịch tích cực nhất trong tháng, anh ta được nhận giải thưởng $600; trong cùng tháng đó, Khách hàng A xếp thứ 8 trong hạng mục Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất trong tháng, anh ta được nhận giải thưởng $300. Theo quy tắc trên, Khách hàng A sẽ được ghi có $600 thực tế khi giành được một vị trí trong hạng mục Nhà giao dịch tích cực nhất trong tháng và nhận loại giải thưởng cao hơn trong Tháng Giao Dịch.

Xác định người chiến thắng:
Các nhà giao dịch tích cực nhất trong tháng: 
Tổng khối lượng giao dịch của người tham gia theo giá trị USD sẽ được tính từ ngày giao dịch ngày đầu tiên cho đến ngày giao dịch cuối cùng của tháng. Top 20 vị trí hàng đầu của những người tham gia xếp hạng khối lượng giao dịch cao nhất được coi là người chiến thắng.

Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất trong tháng:

là những người tham gia có điểm lợi nhuận cao nhất được tính vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng (so với tổng số tiền gửi của khách hàng trong tháng) và được xếp hạng trong số 20 vị trí hàng đầu được coi là người chiến thắng. Điểm lợi nhuận được tính theo công thức sau:

Lợi nhuận thực hiện = Vốn chủ sở hữu vào cuối tháng – tổng tiền gửi của khách hàng trong Tháng giao dịch2.
2 Tất cả các tính toán số dư sẽ loại trừ số tiền thưởng cuộc thi. Tổng tiền gửi của khách hàng bao gồm tiền gửi ban đầu cộng với tiền gửi tiếp theo trong Tháng giao dịch.

Yêu cầu nhận phần thưởng:

Người chiến thắng của cuộc thi cần phải đáp ứng các yêu cầu giao dịch dưới đây để rút phần thưởng, bao gồm:

  • có tối thiểu 10 lệnh được thực hiện (bất kể quy mô mỗi lệnh) trong Tháng Giao Dịch;
  • giao dịch tối thiểu 10 lô quay vòng tiêu chuẩn; và
  • giao dịch trong bất kỳ 10 ngày nào trong Tháng Giao Dịch.

Sau khi đáp ứng được các điều kiện trên, khách hàng có thể rút phần thưởng tiền mặt bất cứ lúc nào.

Sử dụng Thông tin Người tham gia cho Mục đích Quảng cáo:

 • Theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này, bất kỳ và tất cả người chiến thắng hàng tháng đều cho phép tên viết tắt, địa điểm, bản khảo sát và hồ sơ giao dịch của người chiến thắng (“Thông tin Nhà giao dịch”) của Tháng Giao Dịch được xuất bản và/hoặc phân phối bởi BYFX Global, đại lý và người kế nhiệm trong và sau khi chấm dứt các cuộc thi giao dịch.
 • Thông tin cá nhân như, nhưng không giới hạn, tên đầy đủ, địa chỉ và số tài khoản của bạn sẽ không được công bố.

Không đủ tư cách tham dự cuộc thi:
BẤT KỲ VIỆC RÚT TIỀN HOẶC CHUYỂN QUỸ TỪ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH VÀ/HOẶC NHẬN MỘT LỆNH “GỌI KÝ QUỸ” SẼ KHIẾN MỘT KHÁCH HÀNG MẤT QUYỀN THAM GIA VÀO CUỘC THI TRONG THÁNG ĐÓ MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.

Đối với thông tin của bạn, bạn sẽ nhận được lệnh Gọi Ký Quỹ khi vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới 80% Yêu cầu Ký quỹ. Vì vậy, vui lòng chú ý đến mức vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn trong Cuộc thi.

Cho xem nhiều hơn

Các câu hỏi thường gặp

Tôi là khách hàng mới, tôi có thể tham gia cuộc thi không?
+
Có, tất cả khách hàng mới và khách hàng hiện tại đều có thể tham gia cuộc thi và chỉ cần đáp ứng các tiêu chí của Người đủ điều kiện tham gia Cuộc thi.
Tôi có thể giành giải thưởng từ cả hai hạng mục cuộc thi trong một tháng không?
+
Mỗi người tham gia đủ điều kiện có thể nhận được một trong hai loại phần thưởng (Nhà giao dịch tích cực nhất hoặc Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất trong tháng) mỗi tháng. Số tiền thưởng cao hơn sẽ được tính và ghi có vào tài khoản MT4 của khách hàng.
Tôi cần gửi bao nhiêu tiền vào tài khoản của mình để tham gia Cuộc thi?
+
Đối với khách hàng mới và khách hàng hiện tại, tiền gửi ban đầu hoặc yêu cầu số dư tối thiểu cho đầu tháng giao dịch (10 ngày giao dịch đầu tiên của tháng) là $500 USD; Nếu bạn muốn tham gia Cuộc thi Giao dịch, vui lòng gửi thêm tiền để đáp ứng yêu cầu tiền ký gửi tối thiểu vào hoặc trước ngày này.
Nếu tôi muốn tham gia Cuộc thi cho tháng tiếp theo và tôi có một số dư trong tài khoản của mình, tôi có cần phải ký gửi lại không?
+
Nếu bạn muốn sử dụng số dư còn lại để tham gia Cuộc thi cho tháng tiếp theo, xin lưu ý số dư tối thiểu còn lại trong tài khoản vào đầu tháng (10 ngày giao dịch đầu tiên của tháng) phải là $500 USD trở lên. Nếu số dư của bạn ít hơn số tiền này, vui lòng gửi thêm tiền vào hoặc trước ngày này. BYFX Global có quyền loại bỏ bất kỳ người tham gia nào có số dư tài khoản không đáp ứng yêu cầu tối thiểu vào đầu mỗi tháng.
Khi nào tôi sẽ nhận được phần thưởng nếu tôi nằm trong top 20 trong một tháng?
+
Giải thưởng sẽ được trao bằng giá trị USD vào tài khoản giao dịch của bạn trong vòng 10 ngày làm việc sau khi có thông báo.
Tôi có thể tham gia Cuộc thi vào giữa tháng không?
+
Số ngày giao dịch tối thiểu cần thiết để nhận giải thưởng tiền mặt là 10 ngày, vui lòng đảm bảo bạn dành đủ thời gian để thực hiện yêu cầu này.
Tôi có được thông báo nếu tôi đứng đầu danh sách không?
+
Có, BYFX Global sẽ liên hệ với tất cả người chiến thắng trong vòng 10 ngày làm việc của tháng tiếp theo, qua điện thoại hoặc email. Hãy đảm bảo chi tiết liên lạc của bạn là chính xác.
Giải thưởng tiền mặt được ghi có như thế nào? Tôi có thể rút ngay lập tức không?
+
Giải thưởng tiền mặt được ghi có vào tài khoản giao dịch BYFX Global của bạn. Bạn có thể rút giải thưởng hoặc sử dụng nó để giao dịch trong tương lai.
Cuộc thi không cho phép rút tiền hoặc chuyển tiền, liệu việc rút giải thưởng tiền mặt của tôi có ảnh hưởng đến điều kiện tiếp tục tham gia Cuộc thi của tôi không?
+
Nếu bạn chỉ rút phần thưởng và không rút bất kỳ số dư nào đã gửi, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện tham gia Cuộc thi của bạn.
Một lệnh Gọi Ký Quỹ là gì?
+
Một lệnh Gọi Ký Quỹ là khi vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới Yêu cầu Ký quỹ của bạn và có thể dẫn đến một hoặc nhiều vị trí mở của bạn bị thanh khoản. Tại BYFX Global, bạn sẽ nhận được Cuộc gọi ký quỹ khi vốn chủ sở hữu của bạn giảm xuống dưới 80% Yêu cầu Ký quỹ của bạn. Vui lòng chú ý đến mức vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn trong Cuộc thi. Nhận được một lệnh “Gọi Ký Quỹ” sẽ kiến một người không đủ điều kiện tham gia Cuộc thi cho Tháng đó.

TẠI SAO NÊN CHỌN BYFX GLOBAL?

ib_promo_icon100px

Nền tảng vững chắc

promo_icon_liquidity

Thanh khoản thật sâu

promo_icon_lplatform

Sàn giao dịch hiệu suất cao MT4

promo_icon_sercurity

Tiền của khách hàng an toàn hơn với quỹ tín thác

promo_icon_contact

Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

TẠI SAO NÊN
CHỌN BYFX GLOBAL?

ib_promo_icon100px

Nền tảng vững chắc

promo_icon_liquidity

Thanh khoản thật sâu

promo_icon_lplatform

Sàn giao dịch hiệu suất cao MT4

promo_icon_sercurity

Tiền của khách hàng an toàn hơn với quỹ tín thác

promo_icon_contact

Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

MỞ TÀI KHOẢN

VỚI BA BƯỚC ĐƠN GIẢN!

Đăng ký trên cổng thông tin
Đăng ký trong vòng 1 phút và nhận cổng thông tin MIỄN PHÍ để quản lý tất cả các hoạt động giao dịch của quý khách
Hoàn thành đơn mở tài khoản
Hoàn thành đơn mở tài khoản và gửi tài liệu trên cổng thông tin của chúng tôi
Nộp tiền
Nộp tiền thông qua các tùy chọn thanh toán khác nhau của chúng tôi
Quý khách đã sẵn sàng để giao dịch
Tận hưởng mức spread cao nhất và mức thanh khoản cao nhất trên nền tảng của chúng tôi

Đã có tài khoản? Nhấn vào đây để đăng nhập.

Live chat
Facebook Chat
Zalo
Whatsapp
+84 903061660
Skype
Telegram
Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG NHẬP