• EN
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • Bahasa
  • Bahasa

CHƯƠNG TRÌNH CHO ĐỐI TÁC THÂN THIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI

TÁC TRUNG THÀNH

Chúng tôi dành phần thưởng này cho các đối tác hoạt động tích, 
cực và đạt đủ mục tiêu cho năm nay, nỗ lực của bạn thực sự xứng đáng để nhận thưởng!
tit_win_vn
loyalty_bonus_all_v2_vn
icon_loyalty_arrow
icon_loyalty_dot
icon_loyalty_dot
icon_loyalty_dot
icon_loyalty_dot
icon_loyalty_dot
icon_loyalty_dot
80,000 Standard lots
Tổng số tiền gửi được ghi nhận trọn đời (LAD) của khách hàn

and

2 triệu USD
Tổng khối lượng giao dịch trọn đời (LTV) của khách hàn

+

10
khách hàng hoạt động trong 90 ngày qua
tit_win
loyalty_prize01_vn
loyalty_prize02_vn
loyalty_prize03_vn
loyalty_prize04_vn
loyalty_prize05_vn
loyalty_prize06_vn
tit_win_vn
loyalty_pics_v3_car

A luxury car
loyalty_pics_v3_watch

A luxury watch
loyalty_pics_v2_travel

A luxury holiday break
loyalty_pics04c

A MacBook Pro
loyalty_pics_05b

An iPhone
loyalty_pics06a

Cashback
icon_loyalty_arrow
icon_loyalty_dot
icon_loyalty_dot
icon_loyalty_dot
icon_loyalty_dot
icon_loyalty_dot
icon_loyalty_dot
8 Billion USD
Total Lifetime Trading Volume (LTV) of clients

Or

2 Billion USD
Total Lifetime Acuminated Deposit (LAD) of clients

+

10
Active clients in the last 90 days

Chương trình Đối tác thân thiết hoạt động thế nào?

icon17
Bước 1

Trở thành Đối tác Tiếp thị

icon28
Bước 2

Giới thiệu khách nạp tiền và tiến hành giao dịch

icon16
Bước 3

Đạt được chỉ tiêu Khối lượng giao dịch toàn thời gian (LTV) và Tổng số quỹ nạp toàn thời gian (LAD) và số lượng khách hàng hoạt động

icon26
Bước 4

Khi đạt được chỉ tiêu, hãy liên hệ với BYFX Global và nhận giải thưởng ngay!

Điều khoản áp dụng
Tiêu chí khách hàng:

Chương trình được áp dụng cho tất cả các Đối tác Tiếp thị mới cũng như hiện có (được gọi là “MP”) trên khắp thị trường toàn cầu.

Phương thức nhận giải:

BYFX Global sẽ theo dõi hiệu suất của các MP và sẽ báo cáo cho những MP đủ tiêu chuẩn để nhận giải.

BYFX Global sẽ liên hệ với người nhận giải dựa vào thông tin liên lạc đã được lưu trong hệ thống. Trường hợp người không thể liên lạc được với MP hoặc MP không trả lời trong vòng 30 ngày, giải thưởng sẽ bị hủy.

Không giới hạn số lần MP có thể nhận giải khi đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên khi MP đạt nhiều giải thưởng cùng lúc, bạn sẽ được cân nhắc để nhận giải thưởng có giá trị cao nhất.

Sử dụng thông tin của người dự thi cho mục đích quảng cáo:

Khi đồng ý nhận giải, bạn chấp nhận cho BYFX Global sử dụng hình ảnh, tên của bạn và thông tin giải thưởng dùng cho mục đích quảng cáo. Nếu bạn từ chối chụp ảnh, quay phim hoặc các hoạt động Marketing khác của BYFX, chúng tôi có thể hủy bỏ phần thưởng được trao. Trong trường hợp đó, MP buộc phải trả lại phần thưởng cho BYFX Global.

Không đủ tiêu chuẩn:

BYFX Global có quyền loại bỏ MP khỏi chương trình Đối tác thân thiết nếu

1) Đối tác vi phạm luật pháp, các điều luật và điều khoản trong hợp đồng
2) Đối tác có những hành vi, hành xử vi phạm chuẩn mực đạo đức, hung hãn, lừa đảo hay những hành vi vi phạm với những điều luật trong hợp đồng
3) Nếu có nghi ngờ khối lượng giao dịch của MP là không chính xác, hoặc gian lận hoặc những hoạt động khả nghi.

BYFX Global có quyền thay đổi chương trình, phần thưởng, và các điều khoản đã có mà không cần thông báo trước.

Live chat
Facebook Chat
Zalo
Whatsapp
+84 903061660
Skype
Telegram
Liên hệ với chúng tôi
Mở tài khoản