• EN
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • Bahasa

Chương trình Đối tác Tiếp thị

Chương trình Đối
tác Tiếp thị
Với các điều kiện giao dịch đặc biệt của chúng tôi, bạn có thể kiếm thêm thu nhập từ các hoạt động giao dịch của các khách hàng được bạn giới thiệu!
Chương trình Đối
tác Tiếp thị
Với các điều kiện giao dịch đặc biệt của chúng tôi, bạn có thể kiếm thêm thu nhập từ các hoạt động giao dịch của các khách hàng được bạn giới thiệu!

Bonus Lớn: chia sẻ doanh thu thuần của công ty mỗi tháng

referral_icons02

Chúng tôi tận tâm cung cấp cho khách hàng của bạn một mức spread cạnh tranh nhất trên thị trường và các chương trình khuyến mãi khác nhau để giúp bạn chăm sóc họ. Khi bạn làm đối tác tiếp thị của chúng tôi, bạn sẽ được nhần thêm tiền thưởng khi khách hàng của bạn thực hiện các hoạt động giao dịch.

Với BYFX Global, bạn có thể chuyển hệ thống mạng lưới khách hàng đang hoạt động của mình thành một công việc thực sự sinh lợi.

Tiền hoa hồng từ tiền Net Deposits của khách hàng

Chúng tôi thưởng cho các Đối tác Tiếp thị mang lại khách hàng hoạt động tích cực mỗi tháng và duy trì giao dịch. Tổng tiền Net Deposit càng cao thì tiền thưởng của bạn càng cao. Chỉ đơn giản mang tiền Net Deposit về thì bạn có thể nhận được tới $5000 mỗi tháng!

Kéo thanh để xem thu nhập trung bình hàng tháng bạn có thể kiếm được dựa trên tổng số tiền Net Deposits bạn mang về.

 
Net deposit per Month
 
|
500USD – 10,000USD
10%
|
10,001USD – 20,000USD
15%
|
20,001USD or above
20%
 
Tiền thưởng mỗi tháng
 
Net deposit per Month

Hỗ trợ mạnh mẽ từ BYFX Global

BYFX Global cho rằng Đối tác tiếp thị cũng như một phần trong gia đình, vì vậy chúng tôi mong muốn đồng hành và cùng phát triển với bạn. Bạn mang càng nhiều khách hàng chất lượng đến BYFX Global, càng có nhiều ưu đãi vô hạn dành riêng cho đối tác! Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu và trở thành đối tác tiếp thị của BYFX Global.

Chia sẻ doanh thuthuần
của nhà môi giới
Khuyến mãi hấp dẫnchokhách
hàng của bạn
Hỗ trợ tiếpthị tận tâm
Hỗ trợ đối tác
chuyênnghiệpvà nhiệt huyết
Liên kết giới thiệukháchhàng
MP độc nhất
Trả tiền hoahồnghậu hĩnh

Hỗ trợ mạnh mẽ từ BYFX Global

BYFX Global cho rằng Đối tác tiếp thị cũng như một phần trong gia đình, vì vậy chúng tôi mong muốn đồng hành và cùng phát triển với bạn. Bạn mang càng nhiều khách hàng chất lượng đến BYFX Global, càng có nhiều ưu đãi vô hạn dành riêng cho đối tác! Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu và trở thành đối tác tiếp thị của BYFX Global.

Chia sẻ doanh thuthuần của nhà môi giới
Khuyến mãi hấp dẫncho khách hàng của bạn
Hỗ trợ tiếp
thị tận tâm
Hỗ trợ đối tác chuyênnghiệp
và nhiệt huyết
Liên kết giới thiệukhách
hàng MP độc nhất
Trả tiền hoahồng
hậu hĩnh

Chọn các kênh ưa thích của bạn để mang lại những khách hàng hoạt động tích cực và bắt đầu tận hưởng thu nhập ổn định hàng tháng!

Đối tác có
kinh nghiệm
Bạn là một đối tác có kinh nghiệm và đã có các cơ sở dữ liệu khách hàng trong khu vực của bạn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn các chương trình sự kiện, tài liệu tiếp thị và các chương trình khuyến mãi.
Nhà cung cấp
chiến lược
Bạn giỏi trong việc cung cấp các chiến lược giao dịch hiệu quả. Bạn có một lượng lớn người theo dõi theo ngành nghề hoặc chiến lược của bạn.
Người hướng dẫn
chuyên nghiệp
Bạn có chuyên môn trong lĩnh vực đầu tư và có các khóa đào tạo cho các thương nhân, các nhà đầu tư thông qua việc thiết kế các khóa học, hội thảo cho họ.

Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho chương trình hoàn tiền của Đối tác tiếp thị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về Chương trình Tiền thưởng của Đối tác Tiếp thị.

BECOME A MARKETING PARTNER TODAY
COMPLETE THE CONTACT FORM ABOVE,
WE WILL BE IN TOUCH WITH YOU AND HELP WITH
YOUR IB ACCOUNT OPENING SOON.

Sorry, this entry is only available in Tiếng Anh (Mỹ) and .


MUỐN CÓ CƠ CHẾ HOÀN TRẢ THÔNG MINH?
CHỈ 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN

Apply Online

ÁP DỤNG CHO TÀI

KHOẢN ĐỐI TÁC TIẾP THỊ

Để lại thông tin liên hệ với chúng tôi và tạo tài khoản Đối tác tiếp thị của bạn

icon38

GIỚI THIỆU
KHÁCH HÀNG

Thu hút khách hàng giao dịch cùng BYFX Global

icon39

TĂNG THÊM
THU NHẬP

Tăng thêm nguồn thu nhập từ các hoạt động giao dịch của khách hàng tích cực.

Điều khoản và Điều kiện áp dụng cho chương trình Hoàn tiền của Đối tác tiếp thị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình Hoàn tiền của Đối tác Tiếp thị.

Live chat
Whatsapp
+84 903061660
Skype
Telegram
Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG NHẬP