• EN
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • Bahasa

Chính sách bảo vệ số dư âm

Chính sách bảo
vệ số dư âm
Bảo vệ quý khách trước những biến động lớn trong kinh tế
Không bao giờ mất nhiều hơn số tiền quý khách nạp ban đầu
Chính sách bảo
vệ số dư âm
Bảo vệ quý khách trước những biến động lớn trong kinh tế
Không bao giờ mất nhiều hơn số tiền quý khách nạp ban đầu

Quý khách được bảo vệ như thế nào với Chính sách bảo vệ số dư âm?

Khi có những biến động lớn trong thị trường tạo nên những thay đổi lớn trong tỷ giá ngoài ý muốn, tài khoảng của khách hàng có thể rơi xuống thấp hơn 0 và bị “âm”. Tại BYFX Global, chúng tôi đảm bảo an toàn cho vốn của quý khách trước những biến động trên và quý khách sẽ không bao giờ mất nhiều tiền hơn số tiền nạp ban đầu.

icon_zero

ZERO

Nếu tài khoản của quý khách rơi xuống thấp hơn 0, chúng tôi sẽ đẩy nó về 0 sớm nhất có thể, và sẽ không tính thêm chi phí nào lên quý khách*

icon_usd10000

Up to USD10,000

Chính sách bảo vệ số dư âm tối đa USD 10,000 cho mỗi khách hàng* cho mỗi Account.

* Khách hàng có nghĩa là những khách hàng là đầu tư không chuyên nghiệp của BYFX Global

Làm thế nào để tránh bị “âm” tài khoản

Thị trường FX và thị trường CFD thay đổi mạnh, để tránh tình trạng tài khoản của quý khách bị ảnh hưởng lớn vì tác động của thị trường dẫn đến việc quý khách mất nhiều tiền hơn là số tiền đã nạp vào, quý khách nên lưu ý những gợi ý sau khi giao dịch:

icon_stoploss

Cài đặt Stop Loss

icon_leavage

Lưu ý về mức ký quỹ

icon_risk

Tìm hiểu thêm về
quản lý rủi ro

icon_stoploss

Cài đặt Stop Loss

icon_leavage

Lưu ý về mức ký quỹ

icon_risk

Tìm hiểu thêm về
quản lý rủi ro

Chính sách bảo vệ số dư âm của BYFX Global

Chính sách này quy định quy chế bảo vệ cung cấp bởi công ty trách nhiệm hữu hạn BYFX Global (sau đây gọi là “BYFX Global”) cho đối tác khách hàng, khi số dư âm phát sinh trong tài khoản của khách hàng trong bối cảnh thị trường có biến động.

Chính sách bảo vệ số dư âm có nghĩa khi có bất kỳ số dư xuất hiện trong tài khoản của khách hàng trong điều kiện thị trường chuyển động bình thường cũng sẽ được loại bỏ bởi BYFX Global, để số dư tài khoản của khách hàng không bị âm.

Chính sách đảm bảo cho khách hàng không mất nhiều hơn số tiền họ nạp vào tài khoản.

Chính sách bảo vệ số dư sẽ không được áp dụng nếu:

  • Có một sự kiện bất khả kháng xảy ra*
  • Có một biến động giá bất thường khi thị trường giao động lớn
  • Can tiệp từ chính phủ và Ngân hàng Trung ương
  • Lạm dụng chính sách bảo vệ số dư âm

Để tránh sự nghi ngờ, “Khách hàng” nghĩa các nhà đầu tư không chuyên nghiệp của BYFX Global. Số tiền bảo vệ tối đa của chương trình sẽ là $10,000 hay bằng mức “Giá trị tối đa. Mỗi khách hàng chỉ được hưởng số tiền tương ứng với “Giá trị tối đa”.

Nghiêm cấm bất kỳ sự lạm dụng chính sách này.

BYFX Global có quyền loại trừ bất kỳ khách hàng nào khỏi chính sách này theo quyết định riêng của mình.

*Sự kiện bất khả kháng được định nghĩa trong TOB của BYFX Global.

Frequently Asked Questions

I’m a new client, can I join the contest?
+
Yes, all new and existing clients can join the contest and only need to fulfill the criteria of Eligible Contest Participant.
Can I win the prize from both contest categories in one month?
+
Each qualified participant can receive prizes up to 3times during the 3-months contest period and up to one category of rewards (Most Active Trader or Most Profitable Trader of the Month) per month. The higher prize amount will be counted and credit to the client’s MT4 account.
How much money do I need to deposit to my account in order to enter the Contest?
+
For new and existing clients, the initial deposit or minimum balance requirement for the beginning of the Trading Month (first 10 trading days of the Month) is USD500; If you wish to participate in the Trading Contests, please make extra deposit to meet the minimum deposit requirement on or before this date.
If I want to join the Contest for the following month and I have some balance in my account, do I need to deposit again?
+
If you want to use remaining balance to join the Contest for the following month, please note the minimum balance remain in the account at the beginning of the Month (first 10 trading days of the Month) should be $500 or above. If your balance is less than this amount, please consider making extra deposits on or before this date. BYFX Global reserves the right to disqualify any participant whose account balance does not meet the minimum requirement at the beginning each month.
When will I receive the prize reward if I got into the top 20th place in one month?
+
Prize will be awarded in USD value in your trading account within 10 working days after the announcement.
Can I enter the Contest mid-month?
+
The minimum trading days required for receiving the cash prize are 10days, please make sure you reserve enough time to fulfil this requirement.
Will I be notified if I make it to the top of the list?
+
Yes, BYFX Global will contact all winners within 10 business days of the following month, either by phone or email. Please ensure your contact details are correct.
How are the cash prizes credited? Can I withdraw immediately?
+
Cash prizes are credited to your BYFX Global trading account. You can either withdraw the prize or use it for future trading.
The Contest does not allow any withdrawal or transferring out of funds, will my withdrawal of cash prize affect my qualification to continue joining the Contest?
+
If you only withdraw prize rewards and does not withdraw any of your deposited balance, it will not affect your qualification for the Contest.
What’s a Margin Call?
+
A Margin Call is when your equity drops below your Margin Requirement and may lead to one or more of your open positions be liquidated. At BYFX Global, you will receive Margin Call when your equity falls below 80% of your Margin Requirement. Please pay attention to your account equity level during the Contest. Receiving a “margin call” will disqualify an eligible participant from the Contest for that Month.

Đảm bảo An toàn cho đồng tiền của bạn là trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi

Live chat
Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG NHẬP