• EN
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • Bahasa

Trúng Thưởng Vòng Quay May Mắn

luckydraw_txt_v2_vnluckydraw_txt_v2_vn

Điều khoản & Điều kiện

1. Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân tại các khu vực đủ điều kiện tham gia.
2. Giải thưởng được xác định ngẫu nhiên khi khách hàng quay vòng xoay. Giải thưởng là tiền thưởng cố định trên tài khoản BYG.
3. Mỗi khách hàng, mỗi địa chỉ IP chỉ có thể tham gia chương trình và nhận thưởng một lần duy nhất. Tham gia quay vòng xoay nhiều lần không đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ được nhận thưởng nhiều lần.
4. Khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình được hiểu là khách hàng đã điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu liên hệ (contact form) bằng số điện thoại đã được xác minh và mở tài khoản BYG thành công.
5. Khi mở tài khoản thành công, bộ phận chăm sóc khách hàng của BYFX Global sẽ gửi email xác nhận, bao gồm ID đăng nhập & mật khẩu tự động.
6. Số tiền thưởng cố định sẽ được ghi có vào tài khoản của khách hàng và tiền thưởng có thể rút được.
7. Số tiền thưởng sẽ ngay lập tức ghi có vào tài khoản BYG khi quý khách mở tài khoản thành công và đã nạp khoản ký quỹ đầu tiên. Khách hàng nên nạp ký quỹ tối thiểu $50 trước khi rút hoặc sử dụng số tiền thưởng tại tài khoản BYG.
8. Khách hàng hoàn toàn có thể rút phần lợi nhuận không có hạn chế gì.
9. Khách hàng có thể rút số tiền thưởng trong vòng 30 ngày sau khi số tiền này được ghi có vào tài khoản của quý khách.
10. Công ty có quyền thay đổi những điều khoản của chương trình khuyến mãi, số lượng giải thưởng và có thể dừng chương trình bất cứ lúc nào.
11. Công ty có quyền loại bỏ số tiền thưởng và/hoặc phần lợi nhuận kiếm được từ số tiền thưởng mà không cần giải thích hay thông báo trước.
12. Đối với yêu cầu rút tiền, quý khách vui lòng tuân theo những chính sách nội bộ của Công ty.
13. Hạn ngạch ưu đãi của chương trình sẽ được phân bổ theo tiêu chí khách hàng đến trước tham gia quay vòng xoay trước.
14. Chương trình chỉ áp dụng trong vòng 1 tháng.
Điều khoản & Điều kiện

Copyright © 2020 BYFX Global Co., Limited. All rights reserved.

Live chat
Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG NHẬP