• EN
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • Bahasa

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng dưới đây.

Việc truy cập và sử dụng website này tuân theo các điều khoản sử dụng dưới đây. Một số trang và mục trên website có thể sẽ có điều khoản bổ sung tương ứng.

Bằng việc truy cập và sử dụng website này, bạn thừa nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây. Trường hợp bạn không đồng ý, vui lòng ngừng sử dụng website này ngay lập tức..

Sử dụng website

Các thông tin trên website và các Điều khoản sử dụng có thể thay đổi. Nội dung website được xây dựng nhằm mục đích phục vụ nhu cầu sử dụng của cá nhân bạn, không dành cho mục đích thương mại. Bạn đồng ý không sao chép, điều chỉnh, chỉnh sửa, phổ biến, phát hành, phân phối hay lưu trữ bất kỳ nội dung nào trên website mà chưa có chấp thuận bằng văn bản trước đó từ chúng tôi.

Thông tin trên website không nhằm mục đích phân phối cho, hay sử dụng bởi bất cứ người nào ở bất cứ quốc gia hay khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hay sử dụng đi ngược với pháp luật và quy định tại quốc gia đó. Không có dịch vụ hay khoản đầu tư nào được đề cập trên website này được cung cấp cho những người ở bất kỳ quốc gia nào mà ở đó việc cung cấp các dịch vụ hay khoản đầu tư này là trái pháp luật và quy định.

Không xúi giục

Trong bất cứ trường hợp nào, thông tin trên website đều không được coi là xúi giục mua hay yêu cầu bán bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào cho bất kỳ ai ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà ở đó việc cung cấp, xúi giục, mua hay bán là vi phạm pháp luật.

Không đưa ra lời khuyên

Thông tin trên website chỉ là các thông tin khái quát và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính, chuyên môn hay đầu tư nào. Nếu bạn muốn tìm lời khuyên tài chính, chuyên môn hay đầu tư, bạn có thể hỏi ý kiến tư vấn tài chính độc lập.

Bản quyền và thương hiệu

Website này đã được đăng ký bản quyền. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền liên quan trừ các nội dung do bên thứ ba cung cấp.

Website này gồm có các thương hiệu do chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác sở hữu. Trừ khi có chấp thuận bằng văn bản, bạn không được sử dụng tên, thương hiệu, nhận diện thương mại, bản quyền hay bất cứ tài sản trí tuệ nào khác thuộc sở hữu của chúng tôi hay bên thứ ba nào khác xuất hiện trên website này.

Kết nối với website của bên thứ ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm và cũng không chấp nhận nghĩa vụ nào liên quan tới các điều kiện hay nội dung trên website của bên thứ ba được kết nối hay truy cập từ website này. Trừ khi có tuyên bố bằng văn bản, chúng tôi không cho phép bất kỳ nội dung nào của các website thuộc bên thứ ba.

Tải xuống

Bạn sẽ tự chịu rủi ro khi tải xuống bất cứ phần mềm nào. Chúng tôi không đảm bảo sự tương thích của các phần mềm mà bạn tải xuống và không chịu trách nhiệm với bất cứ vấn đề nào phát sinh với máy tính của bạn. Nếu bạn nghi ngờ tính tương thích của phần mềm mà bạn sẽ tải xuống, bạn nên tham khảo tư vấn từ chuyên gia.

Không bảo đảm

Website này được cung cấp trên cơ sở hiện trạng và chỉ dành để tham khảo. Chúng tôi không khẳng định,ngụ ý cam đoan hay đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác, tin cậy, an toàn và sẵn có của website này, cũng như tính phù hợp và nội dung của website cho bất cứ mục đích nào. Ngoài ra, chúng tôi cũng không thể hiện, ngụ ý cam đoan hay bảo đảm rằng website này sẽ không bị truy cập phi pháp, cũng như việc các tài liệu lưu trữ hay có thể truy cập trên website này hay bất cứ thông tin liên lạc điện tử nào qua internet hay các phương tiện điện tử khác không bị chậm trễ, đánh chặn, gián đoạn, chuyển hướng, lỗi phần cứng hoặc phần mềm, làm sai lệch hoặc nhiễm vi rút. Mặc dù chúng tôi có thiết lập các hệ thống an ninh phục vụ việc vận hành website, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh (kể cả do bất cẩn) từ các sai sót hay thông tin bị thiếu từ website này.

Giới hạn trách nhiệm
Trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi đều không chịu tránh nhiệm đối với các tổn thất, hư hỏng, khiếu nại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ thông tin thiếu sót, sai lệch, không chính xác trên website này, cũng như các truy cập trái phép tới thông tin website, việc website không truy cập được, việc không thể thực hiện tất cả hoặc một phần bất cứ tính năng nào của website (bao gồm chậm trễ thực hiện, bị can thiệp, gián đoạn, chuyển hướng, lỗi phần cứng hoặc phần mềm, bị làm sai lệch hoặc nhiễm vi rút), việc bạn sử dụng hay không sử dụng website này, hay việc bạn phụ thuộc vào thông tin trên website.
Live chat
Liên hệ với chúng tôi
ĐĂNG NHẬP